OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Ubezpieczenia

Firma Ogniotech oferuje swoim klientom szeroki pakiet ubezpieczeń.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

  • ubezpieczenie OC
  • ubezpieczenie AC
  • ubezpieczenie NW

 

Ubezpieczenia majątkowe:

  • domów prywatnych, zabudowań gospodarczych, garaży
  • instytucji, przedsiębiorstw, działalności gospodarczych

 

Ubezpieczenia na życie:

  • Polisy ochronne
  • Grupowe ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia zdrowotne, turystyczne

 

Otwarty Fundusz Emerytalny dla osób po raz pierwszy rozpoczynających pracę, a także już pracujących.

Współpracujemy z dużymi firmami ubezpieczeniowymi takimi jak AXA - która zdobyła trzecie miejsce pod względem wartości rynkowej i jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych świata zrzeszająca ponad 52 miliony klientów w 47 krajach oraz ze znaną i cenioną firmą: MTU-Grupy Ergo Hestia, która zdobyła wieloletnie zaufanie polaków i jest jedną z ceniących się na rynku ubezpieczeniowym.

  ->  Informacje

Ubezpieczenie OC:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

 

Ubezpieczenie AC:
Autocasco jest ubezpieceniem pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży.

 

Ubezpieczenie NW:
Umowa ubezpieczenia, której przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim w okresie ubezpieczenia uległ ubezpieczony.

 

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE):
W Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 tekst jednolity).
Osoby należące do OFE posiadają jednostki uczestnictwa dające im tytuł do części jego majątku.