OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Szkolenie z zakresu przeglądu technicznego, pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć w tym zajęcia praktyczne w ciągu 1 dnia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupie do 12 osób w sali w pełni przystosowanej do prowadzenia szkoleń.

 

W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z następującymi tematami:

 • budową i zasadą działania hydrantów wewnętrznych (wszystkie typy dostępne i aktualnie dopuszczone na polskim rynku)
 • zasadami BHP przy przeglądach technicznych hydrantów wewnętrznych
 • zasadami BHP przy wykonywaniu pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych
 • normami, rozporządzeniami i przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi hydrantów wewnętrznych
 • zasadami prawidłowego przeprowadzania przeglądów technicznych, pomiaru ciśnienia i serwisu hydrantów wewnętrznych
 • sposobami oznakowania hydrantów wewnętrznych po przeglądach technicznych, serwisie oraz wykonaniu pomiaru ciśnienia
 • prowadzeniem dokumentacji po przeglądach technicznych i wykonaniu pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3
 • budową opisem i instrukcją obsługi urządzenia do badania pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych: HPS Brandschutztechnik Muller GmbH

 

Przegląd hydrantów

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zespołach: 2 - 3 osobowych pod nadzorem osoby która prowadzi szkolenie.

 

 • Każdy z uczestników szkolenia wykonuje przeglądy techniczne oraz pomiar ciśnienia hydrantu wewnętrznego DN 25 lub DN 52 aby w pełni zapoznać się i przyswoić wiedzę
 • Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji kompletne stanowisko do zajęć praktycznych z pełnym wyposażeniem niezbędnym do wykonania pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych

 

Zajęcia prowadzi doświadczony konserwator a zarazem inspektor ochrony przeciwpożarowej, który posiada przygotowanie pedagogiczne oraz niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych.

 

Osoby które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymują:
Zaświadczenie imienne o ukończeniu szkolenia z zakresu przeglądu technicznego, pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych oraz każdy z uczestników dodatkowo otrzymuje: materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

 

Nasza firma posiada Autoryzację na montaż oraz serwis hydrantów renomowanych firm:

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach stacjonarnych: teoretyczno-praktycznych
 • konsultacje, porady
 • autorskie materiały dydaktyczne-pomocnicze
 • ubezpieczenie NW
 • serwis: (kawa, herbata, ciastka, lekkie drugie śniadanie, itp.)
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie imienne o ukończeniu szkolenia
Przegląd hydrantów

 

Warunki przyjęcia na szkolenie

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • pełna zdolność psychofizyczna
 • wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o stanie zdrowia

 

Proponowane terminy rozpoczęcia szkolenia:
31.03.2017 r.*
29.04.2017 r.*
27.05.2017 r.*
30.06.2017 r.*

Przegląd hydrantów

 

Cennik szkolenia

Cena szkolenia dla jednej osoby:

550 zł

Zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla jednej osoby:

100 zł


RAZEM:

650 zł

 

Zakwaterowania obejmuje również nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.
Pełne wyżywienie zwiera: śniadanie, obiad, kolację, a w ostantnium dniu śniadanie i lekkie drugie śniadanie.
Doba hotelowa kończy się o 12:00
Zapewniamy bezpłatny transport między hotelem a pomieszczeniem szkoleniowym.

 

Na szkolenia obowiązuje 23 % VAT od 01.01.2011r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

 

Minimalna grupa 6 osób aby rozpocząć szkolenie
Opłatę za szkolenie lub zaliczkę w kwocie 250zł proszę wpłacić na nr konta firmy: OGNIOTECH 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Nr konta: 50102055581111192646200063

 

Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa cały rok ZAPRASZAMY !!!

 

* Powyższe terminy szkoleń mogą ulec zmianie w sytuacjach losowych, na skutek okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności którym nie można było zapobiec, o czym wszyscy kursanci zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub listownie.

powrót