OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Szkolenie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej
 1. Szkolenie organizowane jest metodą samokształcenia kierowanego e-learning (czyli osoba która zakupi kurs otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną lub standardowo pocztą), po czym zapoznaje się z ich treścią i przyswaja niezbędną wiedzę, rozwiązuje test w formie wyboru:(tak, nie) na podstawie rozwiązanego testu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. Szkolenie organizowane normalną metodą w formie wykładu wraz z materiałami pomocniczymi (broszury, prospekty) dla uczestników szkolenia. Całkowity czas szkolenia wynosi siedem godzin lekcyjnych po 45 minut. Szkolenie zakończone egzaminem sprawdzającym, test w formie wyboru:(tak, nie) czas rozwiązywania testu 45 minut, na podstawie rozwiązanego testu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 209 K.P.) nie musisz już posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie. 1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
  • postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

 2. PROGRAM SZKOLENIA:
  • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne. Szkolenie ochrony przeciwpożarowej
  • Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • Zadania i obowiązki pracowników z zakresie zapobiegania pożarom
  • Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru
  • Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji
  • Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

 

Osoby kończące szkolenie otrzymują:
Osoby które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia Ochrony Przeciwpożarowej i Ewakuacji oraz każdy z uczestników dodatkowo otrzymuje: materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach stacjonarnych: teoretyczno-praktycznych
 • konsultacje, porady
 • autorskie materiały dydaktyczne-pomocnicze
 • ubezpieczenie NW
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie imienne o ukończeniu szkolenia ważne bezterminowo

 

Cennik szkolenia

Metodą samokształcenia e-learning:

99 zł (wraz z materiałami szkoleniowymi)

Normalną metodą w formie wykładu:

do ustalenia w zależności od wielkości grupy szkoleniowej.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • pełna zdolność psychofizyczna
 • wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o stanie zdrowia

 

Istnieje możliwość organizowania szkoleń wyjazdowych oraz stacjonarnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo GRATIS:

 • Instrukcję BHP-Ogólną
 • Instrukcję przeciwpożarową - ogólną
 • Wykaz Telefonów Alarmowych

 

Na szkolenia obowiązuje 23% VAT od:01.01.2011r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Minimalna grupa 6 osób aby rozpocząć szkolenie
Opłatę za szkolenie lub zaliczkę w kwocie 50zł proszę wpłacić na nr konta firmy: OGNIOTECH 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Nr konta: 50102055581111192646200063

 

Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa cały rok ZAPRASZAMY !!!

powrót