OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs obejmuje 66 godzin zajęć w tym 41 godzin zajęć praktycznych w ciągu 6 dni. Zajęcia prowadzone są w grupach, zespołowo w sali w pełni przystosowanej do prowadzenia szkoleń zgodnie z ramowym programem kursu.

W części teoretyczno-praktycznej uczestnicy kursu zostają zapoznani z następującymi tematami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r., w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz.408)

Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Organizacja ratownictwa medycznego-podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe-drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy ,zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 • Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 

Zajęcia realizowane są w zespołach: 6 osobowych pod nadzorem osób które prowadzą kurs.

 • Każdy z uczestników kursu wykonuje różne animacje i inscenizacje poszczególnych typów sytuacji zdarzeń losowych na przykładzie codziennego życia aby w pełni przyswoić wiedzę na temat udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • W części praktycznej dodatkowo każdy z uczestników może samodzielnie wypróbować i zobaczyć jak działa automatyczny defibrylator szkoleniowy oraz wiele innych niezbędnych rekwizytów.
 • Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji kilka stanowisk do wykonywania zajęć w części praktycznej z pełnym wyposażeniem medycznym określonym w programie ramowym.

 

Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany zespół instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym z danej dziedziny tematycznej z wieloletnim stażem i praktyką zawodową związaną typowo z Ratownictwem medycznym w zespołach wyjazdowych Ambulans R, S w skład których wchodzą:

 • lekarze medycyny ratunkowej
 • dyplomowani ratownicy medyczni
 • pielęgniarki medycyny ratunkowej
 • instruktorzy pierwszej pomocy
 • strażacy PSP
 • psycholodzy

 

Osoby które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uzyskując tytuł „RATOWNIKA” i tym samym uzyskują najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie Ratownictwa, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego, oraz każdy z uczestników dodatkowo otrzymuje: materiały dydaktyczno-szkoleniowe


Kurs dedykowany jest dla wszystkich osób pełnoletnich, osób powiązanych z niesieniem pomocy np. WOPR, GOPR, TOPR, OSP i wiele innych osób które chcą podnieść swoje aspiracje zawodowe w celu ratowania w czasie zagrożeń

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w polskim systemie ratownictwa medycznego daje możliwość otrzymania dodatkowych punktów w służbach mundurowych takich jak Straż pożarna, Policja, Straż miejska, Szkoły mundurowe. Uprawnienia, które są wymagane do pracy np. jako kierowca karetki, zabezpieczenie medyczne stoków narciarskich, imprez plenerowych. Po ukończeniu tego kursu (Mając stopień Młodszego ratownika WOPR) zostaje się zawodowym Ratownikiem WOPR

Program szkolenia każdorazowo jest uzgadniany i akceptowany przez Wojewodę Małopolskiego

Cena kursu obejmuje:

Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • udział w zajęciach stacjonarnych: teoretyczno-praktycznych
 • konsultacje, porady
 • autorskie materiały dydaktyczne-pomocnicze
 • ubezpieczenie NW
 • serwis: (kawa, herbata, ciastka, lekkie drugie śniadanie, itp.)
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie imienne o ukończeniu kursu ważne 5 lat

 

Warunki przyjęcia na kurs

 • pełna zdolność psychofizyczna
 • oświadczenie o stanie zdrowia

 

Proponowane terminy rozpoczęcia kursu do ustalenia po otrzymaniu zgłoszenia minimalnej ilości osób

 

Cennik kursu

Cena kursu dla jednej osoby:

699 zł

Zakwaterowanie ze śniadaniem dla jednej osoby:

65 zł


RAZEM:

1089 zł (w tym sześć noclegów po 65 zł)

 

Istnieje możliwość zakwaterowania dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.
Na szkolenia obowiązuje 23 % VAT od: 01.01.2011r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Kursy prowadzone są w stylowej Sali Pałacowej Zajazdu „Pasterniki” z pełnym kompleksem sanitarnym, która jest w pełni przystosowana i zaadoptowana na cele szkoleniowe, dodatkowo wyposażona w nagłośnienie, projektor, ekran mobilny która może pomieścić jednorazowo w komfortowych warunkach 35 osób. Całość podkreśla nienaganny wystrój wnętrza o ciepłym klimacie połączony z nutką stylu regionalnego. Zajazd Pasterniki położony jest w najpiękniejszym zakątku Południowej Polski w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego, przy głównej trasie turystycznej 969 Zakopane – Nowy Sącz.
Zajazd znajduje się w niedalekiej odległości od Centrum Krościenka i głównego szlaku turystycznego na Trzy Korony oraz inne szczyty Pienin. Dodatkowo bezpośrednio w budynku wydzielona jest część hotelowa przeznaczona dla kursantów którzy chcą skorzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z indywidualnym cennikiem. Do dyspozycji naszych kursantów jest obszerny parking wyposażony w monitoring wizyjny całodobowy mogący pomieścić 50 samochodów.

Dla grup zorganizowanych 12 osobowych wysokie rabaty cenowe oraz możliwość przeprowadzenia kursu i egzaminu w dowolnym miejscu województwa małopolskiego po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i terminu realizacji. Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę minimum 8 osób

Minimalna grupa 10 osób aby rozpocząć kurs

Opłatę za kurs lub zaliczkę w kwocie 350zł proszę wpłacić na nr konta firmy: OGNIOTECH 21 dni przed rozpoczęciem kursu w celu dokonania z naszej strony końcowej rezerwacji i zgłoszenia programu szkolenia do Wojewody Małopolskiego
Nr konta: 50102055581111192646200063

Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa cały rok ZAPRASZAMY !!!  

 

* Powyższe terminy kursów mogą ulec zmianie w sytuacjach losowych, na skutek okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności którym nie można było zapobiec, o czym wszyscy kursanci zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub listownie.

powrót