OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego

Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć w tym zajęcia praktyczne w ciągu 4 dni. Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupie  do 12 osób w sali w pełni przystosowanej do prowadzenia szkoleń.

W części teoretycznej uczestnicy kursu zostają zapoznani z następującymi tematami:

 • budową i zasadą działania gaśnic (wszystkie typy dostępne i aktualnie dopuszczone na polskim rynku)
 • zasadami BHP przy przeglądach i naprawach gaśnic
 • normami, rozporządzeniami i przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • zasadami prawidłowego przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisu podręcznego sprzętu gaśniczego
 • sposobami oznakowania gaśnic po przeglądach technicznych, naprawach,i ich serwisie.
 • prowadzeniem dokumentacji w autoryzowanym serwisie naprawy gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego.

 

Konserwator sprzętu gaśniczego

Zajęcia praktyczne prowadzone są w zespołach: 2 - 3 osobowych pod nadzorem osoby która prowadzi kurs.

 

 • Każdy z uczestników kursu wykonuje przeglądy techniczne i naprawy poszczególnych typów gaśnic do wyboru aby w pełni przyswoić wiedzę na temat budowy gaśnicy.
 • W części praktycznej dodatkowo każdy z uczestników może samodzielnie wypróbować i zobaczyć jak działa gaśnica (gaszenie mat stałych, cieczy)**
 • Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji dwa stanowiska do wykonywania zajęć w części praktycznej z pełnym wyposażeniem niezbędnym do serwisu gaśnic.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony konserwator gaśnic i sprzętu ppoż a zarazem inspektor ochrony przeciwpożarowej, który posiada przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych.

Osoby które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego, które jest jednym z warunków aby uzyskać autoryzację od producentów gaśnic, oraz każdy z uczestników dodatkowo otrzymuje: materiały dydaktyczno-szkoleniowe, katalogi z częściami do serwisu gaśnic.

Program szkolenia został uzgodniony z producentem gaśnic:
- GAZ - TECH Grodków
- Boxmet Trade
- Supdroż - Generalny przedstawiciel GLORIA

Nasza firma pomaga i informuje po ukończeniu kursu na jakich zasadach i gdzie można uzyskać autoryzację.

 

Konserwator sprzętu gaśniczego

Cena kursu obejmuje:

 • udział w zajęciach stacjonarnych: teoretyczno-praktycznych
 • konsultacje, porady
 • autorskie materiały dydaktyczne-pomocnicze
 • ubezpieczenie NW
 • serwis: (kawa, herbata, ciastka, lekkie drugie śniadanie, itp.)
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie imienne o ukończeniu kursu na druku MEN

 

Warunki przyjęcia na kurs

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • pełna zdolność psychofizyczna
 • wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o stanie zdrowia

 

Proponowane terminy rozpoczęcia kursu:
27-30.03.2017 r.*
25-28.04.2017 r.*
23-26.05.2017 r.*
26-29.06.2017 r.*

 

Cennik kursu

Cena kursu dla jednej osoby:

950 zł

Zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla jednej osoby:

490 zł


RAZEM:

1440 zł

 

UWAGA!

Od 16.11.2011r. kurs zwolniony jest z podatku VAT (NP.546.24.2011.WB)

 

Zakwaterowania obejmuje również nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.
Pełne wyżywienie zwiera: śniadanie, obiad, kolację, a w ostantnium dniu śniadanie i lekkie drugie śniadanie.
Doba hotelowa kończy się o 12:00
Zapewniamy bezpłatny transport między hotelem a pomieszczeniem szkoleniowym.

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Minimalna grupa 6 osób aby rozpocząć kurs
Opłatę za kurs lub zaliczkę w kwocie 600zł proszę wpłacić na nr konta firmy: OGNIOTECH 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Nr konta: 50102055581111192646200063

 

Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa cały rok ZAPRASZAMY !!!

 

* Powyższe terminy kursów mogą ulec zmianie w sytuacjach losowych, na skutek okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności którym nie można było zapobiec, o czym wszyscy kursanci zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub listownie.
** Możliwość wypróbowania działania oraz instrukcji obsługi praktycznej gaśnicy po wcześniejszym ustaleniu warunków technicznych.

powrót