OGNIOTECH Krościenko nad Dunajcem  ->  Ochrona osób i mienia

Ochrona Fizyczna osób i mienia jest jednym z głównych kierunków działalności naszej firmy, przez co zdobywamy zaufanie klientów oraz podnosimy renomę i prestiż naszej firmy. Jesteśmy firmą, która działa i funkcjonuje na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r., oraz późniejszymi zmianami, zgodnie z Koncesją Nr L-0039/10 wydaną przez MSWiA oraz obowiązującymi przepisami. Każdy pracownik jest kompletnie umundurowany w strój firmowy i wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności radiotelefonicznej, telefonicznej utrzymując doraźny kontakt z Centrum monitoringu naszej firmy. Posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,ewakuacji,bhp oraz wiedzę w czasie wykonywania swojej pracy na danym chronionym obiekcie aby w pełni i kompletnie zapobiegać bezpośredniemu niebezpieczeństwu i zagrożeniu.

W razie niebezpieczeństwa zostaje nawiązana łączność z jednostkami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiem Ratunkowym, Grupą patrolowo-interwencyjną OGNIOTECH.


Nasze usługi dotyczą kompleksowej ochrony osób i mienia:

 • Stała, doraźna ochrona fizyczna obiektów, mienia stałego, mienia ruchomego
 • Ochrona fizyczna osób (VIP CLASS) na terenie całej małopolski
 • Ochrona imprez masowych (mecze, imprezy plenerowe, okolicznościowe, zamknięte, dyskoteki, festyny itp.)
 • Dozór mienia
 • Dozór pracowniczy (pracownika ochrony na obiekcie)
 • Elektroniczny system tzw: „STRAŻNIK”  służący do elektronicznej kontroli czasu pracy pracowników,podwykonawców poprzez systematyczne logowanie w wyznaczonym punkcie kontroli
 • Konwoje wartości (standard, inkaso):
  • pieniężnych
  • eksponatów zabytkowych
  • muzealnych
  • przedmiotów i rzeczy wartościowych itp.
 • Całodobowy elektroniczny nadzór obiektów połączony z Centrum monitoringu OGNIOTECH
 • Całodobowy nadzór samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych metodą GPRS
 • Monitoring elektroniczny, wizyjny czasowy (na zlecenie, wyjazd służbowy, wakacje, urlop itp.)
 • Własne grupy patrolowo-interwencyjne oznakowanym samochodem
 • Patrole interwencyjne, podjazdy (czasowe,stałe,całodobowe,dzienne,nocne) na zlecenie klienta
 • Bezpłatny projekt i wycena systemów alarmowych przewodowych,bezprzewodowych standardowych i zaawansowanych (włamania, napadu, ppoż.)
 • Kompleksowe usługi sprzątające mienia, utrzymanie czystości i zieleni (sprzątanie, zamaiatanie, koszenie, podlewanie i pielęgnacja kwiatów,odśnieżanie)

 

 

 

 

 

  ->  Pod stałym nadzorem